شماره تلفن026-91003350
آدرس ایمیلinfo@rothencarshop.com
فروشگاه - شرکت آب صنعت روتن کار
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

قیمت روز اتصالات پلی اتیلن

قیمت روز اتصالات پلی اتیلن

قیمت روز اتصالات پلی اتیلن

شرکت آب صنعت روتن کار یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن در ایران می باشد.

شرکت روتن کار انواع اتصالات پلی اتیلن را با کیفیت بسیار بالا و از مواد اولیه درجه یک با قیمت بسیار رقابتی تولید و عرضه می کند.

انواع اتصالات پلی اتیلن روتن کار شامل :

قیمت بسیار مناسب اتصالات پلی اتیلن تولید شده در شرکت روتن کار به همراه مزایای بسیار زیاد و طول عمر بالای آنها ، این اتصالات را به محبوبترین اتصالات در بین کارفرمایان تبدیل کرده است.

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان)
1موفه پایه کوتاه پلی اتیلن جوشی 5013,900
2موفه پایه کوتاه پلی اتیلن جوشی 6317,400
3موفه پایه کوتاه پلی اتیلن جوشی 7522,600
4موفه پایه کوتاه پلی اتیلن جوشی 9029,900
5موفه پایه کوتاه پلی اتیلن جوشی 11043,800
6موفه پایه کوتاه پلی اتیلن جوشی 12561,500
7موفه پایه کوتاه پلی اتیلن جوشی 16089,900
ردیفنام کالاقمیت مصرف کننده (تومان)
1موفه پلی اتیلن پایه بلند جوشی 5022,700
2موفه پلی اتیلن پایه بلند جوشی 6325,700
3موفه پلی اتیلن پایه بلند جوشی 7533,700
4موفه پلی اتیلن پایه بلند جوشی 9042,200
5موفه پلی اتیلن پایه بلند جوشی 11058,500
6موفه پلی اتیلن پایه بلند جوشی 12574,100
7موفه پلی اتیلن پایه بلند جوشی 160115,100
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 5007,700,0008,600,000
2سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 4003,900,0005,400,000
3سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3553,300,0004,500,000
4سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3152,300,0003,800,000
5سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 2802,250,0003,700,000
6سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 2501,300,0001,810,000
7سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 2251,200,0001,700,000
8سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 200680,000990,000
9سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 180660,000900,000
10سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 160420,000600,000
11سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 140415,000550,000
12سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 125219,000303,000
13سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 110166,000224,000
14سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 9098,000131,000
15سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 7563,00088,000
16سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 6339,00058,000
17سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 50 50000
18سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 4050000
19سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3250000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه 90 درجه تزریقی 315*5007,500,0008,400,000
2سه راه 90 درجه تزریقی 250*5007,400,0008,300,000
3سه راه 90 درجه تزریقی 200*5007,300,0008,100,000
4سه راه 90 درجه تزریقی 355*400 (با تبدیل)5,800,0007,500,000
5سه راه 90 درجه تزریقی 315*4003,900,0005,000,000
6سه راه 90 درجه تزریقی 250*4003,700,0005,200,000
7سه راه 90 درجه تزریقی 200*4003,600,0004,700,000
8سه راه 90 درجه تزریقی 160*4003,600,0004,700,000
9سه راه 90 درجه تزریقی 125*400 (با تبدیل)3,600,0004,700,000
10سه راه 90 درجه تزریقی 110*400 (با تبدیل)3,600,0004,700,000
11سه راه 90 درجه تزریقی 315*355 (با تبدیل)5,200,0007,300,000
12سه راه 90 درجه تزریقی 250*3553,200,0004,200,000
13سه راه 90 درجه تزریقی 225*3553,200,0004,100,000
14سه راه 90 درجه تزریقی 200*3552,850,0003,950,000
15سه راه 90 درجه تزریقی 160*3552,800,0003,900,000
16سه راه 90 درجه تزریقی 125*3552,800,0003,800,000
17سه راه 90 درجه تزریقی 110*3552,700,0003,800,000
18سه راه 90 درجه تزریقی 90*3552,700,0003,800,000
19سه راه 90 درجه تزریقی 280*315 (با تبدیل)3,700,0005,300,000
20سه راه 90 درجه تزریقی 250*3152,250,0003,200,000
21سه راه 90 درجه تزریقی 225*3152,200,0003,100,000
22سه راه 90 درجه تزریقی 200*3152,100,0003,100,000
23سه راه 90 درجه تزریقی 160*3152,000,0003,100,000
24سه راه 90 درجه تزریقی 125*3152,000,0003,050,000
25سه راه 90 درجه تزریقی 110*3151,980,0003,000,000
26سه راه 90 درجه تزریقی 90*3151,980,0003,000,000
27سه راه 90 درجه تزریقی 250*280 (با تبدیل)3,420,0003,600,000
28سه راه 90 درجه تزریقی225*280 (با تبدیل)3,420,0003,600,000
29سه راه 90 درجه تزریقی 200*280 (با تبدیل)3,420,0003,600,000
30سه راه 90 درجه تزریقی 160*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
31سه راه 90 درجه تزریقی 125*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
32سه راه 90 درجه تزریقی 110*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
33سه راه 90 درجه تزریقی 90*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
34سه راه 90 درجه تزریقی 200*2501,150,0001,700,000
35سه راه 90 درجه تزریقی 160*2501,150,0001,610,000
36سه راه 90 درجه تزریقی 125*2501,150,0001,570,000
37سه راه 90 درجه تزریقی 110*2501,120,0001,560,000
38سه راه 90 درجه تزریقی 90*2501,120,0001,560,000
39سه راه 90 درجه تزریقی 75*2501,110,0001,550,000
40سه راه 90 درجه تزریقی 63*2501,100,0001,500,000
41سه راه 90 درجه تزریقی 200*225 (با تبدیل)1,100,0001,600,000
42سه راه 90 درجه تزریقی180*225 (با تبدیل)1,360,0001,990,000
43سه راه 90 درجه تزریقی 160*225 (با تبدیل)1,100,0001,550,000
44سه راه 90 درجه تزریقی 125*225 (با تبدیل)1,100,0001,500,000
45سه راه 90 درجه تزریقی 110*2251,050,0001,460,000
46سه راه 90 درجه تزریقی 90*2251,050,0001,400,000
47سه راه 90 درجه تزریقی 75*225 (با تبدیل)1,084,0001,450,000
48سه راه 90 درجه تزریقی 63*2251,084,0001,445,000
49سه راه 90 درجه تزریقی 160*200655,000920,000
50سه راه 90 درجه تزریقی 125*200630,000870,000
51سه راه 90 درجه تزریقی 110*200620,000850,000
52سه راه 90 درجه تزریقی 90*200600,000830,000
53سه راه 90 درجه تزریقی 75*200590,000820,000
54سه راه 90 درجه تزریقی 63*200580,000820,000
55سه راه 90 درجه تزریقی 160*180650,000890,000
56سه راه 90 درجه تزریقی 110*180650,000870,000
57سه راه 90 درجه تزریقی 90*180650,000870,000
58سه راه 90 درجه تزریقی 63*180650,000820,000
59سه راه 90 درجه تزریقی 125*160380,000530,000
60سه راه 90 درجه تزریقی110*160360,000530,000
61سه راه 90 درجه تزریقی 90*160350,000520,000
62سه راه 90 درجه تزریقی 75*160345,000510,000
63سه راه 90 درجه تزریقی 63*160345,000510,000
64سه راه 90 درجه تزریقی 125*140415,000495,000
65سه راه 90 درجه تزریقی 110*140415,000490,000
66سه راه 90 درجه تزریقی 90*140415,000480,000
67سه راه 90 درجه تزریقی 75*140415,000470,000
68سه راه 90 درجه تزریقی 63*140 (با تبدیل)440,000497,000
69سه راه 90 درجه تزریقی 110*125195,000283,000
70سه راه 90 درجه تزریقی 90*125195,000270,000
71سه راه 90 درجه تزریقی 75*125190,000265,000
72سه راه 90 درجه تزریقی 63*125190,000255,000
73سه راه 90 درجه تزریقی 50*125190,000255,000
74سه راه 90 درجه تزریقی 90*110150,000215,000
75سه راه 90 درجه تزریقی 75*110146,000200,000
76سه راه 90 درجه تزریقی 63*110143,000195,000
77سه راه 90 درجه تزریقی 50*110143,000195,000
78سه راه 90 درجه تزریقی 75*9093,000125,000
79سه راه 90 درجه تزریقی 63*9089,000120,000
80سه راه 90 درجه تزریقی 63*7560,00080,000
81سه راه 90 درجه تزریقی 50*7559,00077,000
82سه راه 90 درجه تزریقی 50*6338,00055,000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 6قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 507,2007,50011,200
2فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 6310,90011,40017,100
3فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 7516,60017,70026,500
4فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 9022,70026,10039,100
5فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 11035,50040,80061,200
6فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 12535,,60041,10061,600
7فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 14052,50065,50098,200
8فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 16066,20070,900106,300
9فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 18082,300105,500158,200
10فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 200118,000157,600236,400
11فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 225130,700158,600237,900
12فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 250226,600263,500395,100
13فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 280251,100298,900449,900
14فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 315295,200384,500576,700
15فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 355429,100522,,600784,100
16فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 400774,100807,5001,211,200
17فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 4501,124,5001,385,8002,078,700
18فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 5001,144,5001,399,9002,099,900
19فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 5601,522,9001,652,9002,479,100
20فلنج جوشی پلی اتیلن پایه کوتاه 63015,55,5001,699,9002,544,400
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشارکاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشارکاری 16
1فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 205,9006,300
2فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 255,9006,300
3فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 325,9006,300
4فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 406,4007,900
5فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 506,4007,900
6فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 6314,70018,500
7فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 7527,50034,500
8فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 9035,90045,100
9فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 11052,30065,400
10فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 12569,70087,300
11فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 14082,700103,300
12فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 160134,500168,300
13فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 180146,800183,700
14فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 200227,900285,100
15فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 250343,500429,500
16فلنج جوشی پلی اتیلن پایه بلند 315546,400683,200
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 6قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1تبدیل جوشی پلی اتیلن 32*506,6007,600
2تبدیل جوشی پلی اتیلن 40*506,6007,600
3تبدیل جوشی پلی اتیلن 32*636,6007,60011,200
4تبدیل جوشی پلی اتیلن 40*636,6007,70011,200
5تبدیل جوشی پلی اتیلن 50*636,6007,70011,200
6تبدیل جوشی پلی اتیلن 50*757,90011,10016,600
7تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*757,90011,10016,600
8تبدیل جوشی پلی اتیلن 50*9014,50019,10028,500
9تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*9014,50019,10028,500
10تبدیل جوشی پلی اتیلن 75*9014,50019,10028,500
11تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*11022,10027,90041,900
12تبدیل جوشی پلی اتیلن 75*11022,10027,90041,900
13تبدیل جوشی پلی اتیلن 90*11022,10027,90041,900
14تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*12527,50039,90059,900
15تبدیل جوشی پلی اتیلن 75*12527,50039,90059,900
16تبدیل جوشی پلی اتیلن 90*12527,50039,90059,900
17تبدیل جوشی پلی اتیلن 110*12527,50039,90059,900
18تبدیل جوشی پلی اتیلن 110*14039,90046,10069,100
19تبدیل جوشی پلی اتیلن125*14039,90046,10069,100
20تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*16049,50067,500101,200
21تبدیل جوشی پلی اتیلن 90*16049,50067,500101,200
22تبدیل جوشی پلی اتیلن 110*16049,50067,500101,200
23تبدیل جوشی پلی اتیلن 125*16049,50067,500101,200
24تبدیل جوشی پلی اتیلن 140*16049,50067,500101,200
25تبدیل جوشی پلی اتیلن 90*18072,10085,100127,600
26تبدیل جوشی پلی اتیلن 110*18072,10085,100127,600
27تبدیل جوشی پلی اتیلن 125*18072,10085,100127,600
28تبدیل جوشی پلی اتیلن 160*18072,10085,100127,600
29تبدیل جوشی پلی اتیلن 90*20079,500116,100174,100
30تبدیل جوشی پلی اتیلن 110*20079,500116,100174,100
31تبدیل جوشی پلی اتیلن 125*20079,500116,100174,100
32تبدیل جوشی پلی اتیلن 160*20079,500116,100174,100
33تبدیل جوشی پلی اتیلن 180*20079,500116,100174,100
34تبدیل جوشی پلی اتیلن 110*22585,000122,000183,000
35تبدیل جوشی پلی اتیلن 160*22585,000122,000183,000
36تبدیل جوشی پلی اتیلن 200*22585,000122,000183,000
37تبدیل جوشی پلی اتیلن 110*250130,400178,900268,300
38تبدیل جوشی پلی اتیلن 125*250130,400178,900268,300
39تبدیل جوشی پلی اتیلن 160*250130,400178,900268,300
40تبدیل جوشی پلی اتیلن 200*250130,400178,900268,300
41تبدیل جوشی پلی اتیلن 160*315216,700300,700451,100
42تبدیل جوشی پلی اتیلن 200*315216,700300,700451,100
43تبدیل جوشی پلی اتیلن 250*315216,700300,700451,100
44تبدیل جوشی پلی اتیلن 200*355275,900419,5006,29,250
45تبدیل جوشی پلی اتیلن 250*355275,900419,500629,250
46تبدیل جوشی پلی اتیلن 315*355275,900419,500629,250
47تبدیل جوشی پلی اتیلن 200*400340,900494,900742,300
48تبدیل جوشی پلی اتیلن 250*400340,900494,900742,300
49تبدیل جوشی پلی اتیلن 315*400340,900494,900742,300
50تبدیل جوشی پلی اتیلن 355*400340,900494,900742,300
نام محصولسه راهی مساوی جوشی پلی اتیلن
جنسPE100
رنگمشکی
فشار کاری6،10 و 16 بار
دمای کاری-60℃- 60℃
ساخت کشورایران
سازندهروتن کار
نام محصولسه راهی مساوی جوشی پلی اتیلن
جنسPE100
رنگمشکی
فشار کاری6،10 و 16 بار
دمای کاری-60℃- 60℃
ساخت کشورایران
سازندهروتن کار
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 6قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 3211,70014,900
2سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 4012,10015,900
3سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 5016,30019,900
4سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 6316,50026,40039,600
5سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 7528,10040,50060,600
6سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 9048,60063,80095,700
7سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 11071,90099,900149,500
8سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 12593,100137,100205,500
9سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 140149,900199,900299,900
10سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 160177,100240,400359,900
11سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 180198,900261,500392,200
12سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 200321,700436,100653,900
13سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 225381,100489,900722,500
14سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 250568,100795,7001,192,500
15سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 280543,200854,3001,281,500
16سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 315971,9001,,204,8001,808,800
17سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 3551,199,9001,655,5002,481,100
18سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 4001,651,1002,034,7003,052,500
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 6 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه تبدیل جوشی 50*32*50 19,80029,700
2سه راه تبدیل جوشی 50*40*5019,80029,700
3سه راه تبدیل جوشی 63*32*6321,10028,70042,900
4سه راه تبدیل جوشی 63*50*6321,10028,70043,900
5سه راه تبدیل جوشی 75*50*7527,90040,30060,500
6سه راه تبدیل جوشی 75*63*7527,90040,30060,500
7سه راه تبدیل جوشی90*63*9044,30057,10085,500
8سه راه تبدیل جوشی 90*75*9044,30057,10085,500
9سه راه تبدیل جوشی 110*63*11067,70086,300128,800
10سه راه تبدیل جوشی 110*75*11067,70086,300128,800
11سه راه تبدیل جوشی 110*90*11067,70086,300128,800
12سه راه تبدیل جوشی 125*63*12592,400128,200192,300
13سه راه تبدیل جوشی 125*75*12592,400128,200192,300
14سه راه تبدیل جوشی 125*90*12592,400128,200192,300
15سه راه تبدیل جوشی 125*110*12592,400128,200192,300
16سه راه تبدیل جوشی 140*125*140171,500215,100322,500
17سه راه تبدیل جوشی 160*63*160162,700216,900325,500
18سه راه تبدیل جوشی 160*90*160162,700216,900325,500
19سه راه تبدیل جوشی 160*110*160162,700216,900325,500
20سه راه تبدیل جوشی 160*125*160162,700216,900325,500
21سه راه تبدیل جوشی 180*125*180211,100255,500383,800
22سه راه تبدیل جوشی 180*160*180211,100255,500383,800
23سه راه تبدیل جوشی 200*63*200291,500384,200576,500
24سه راه تبدیل جوشی 200*90*200291,500384,200576,500
25سه راه تبدیل جوشی 200*110*200291,500384,200576,500
26سه راه تبدیل جوشی 200*125*200291,500384,200576,500
27سه راه تبدیل جوشی 200*160*200291,500384,200576,500
28سه راه تبدیل جوشی 225*110*225385,100495,100742,100
29سه راه تبدیل جوشی 225*160*225385,100495,100742,100
30سه راه تبدیل جوشی 225*200*225385,100495,100742,100
31سه راه تبدیل جوشی 250*110*250573,900740,9001,111,100
32سه راه تبدیل جوشی 250*125*250573,900740,9001,111,100
33سه راه تبدیل جوشی 250*160*250573,900740,9001,111,100
34سه راه تبدیل جوشی250*200*250573,900740,9001,111,100
35سه راه تبدیل جوشی 315*160*315914,7001,115,1001,672,600
36سه راه تبدیل جوشی 315*200*315914,7001,115,1001,672,600
37سه راه تبدیل جوشی 315*250*315914,7001,115,1001,672,600
38سه راه تبدیل جوشی 355*200*3551,097,8001,581,6002,372,500
39سه راه تبدیل جوشی 355*250*3551,097,8001,581,6002,372,500
40سه راه تبدیل جوشی 355*315*3551,097,8001,581,6002,372,500
41سه راه تبدیل جوشی 400*200*4001,606,4001,935,2002,900,000
42سه راه تبدیل جوشی 400*250*4001,606,4001,935,2002,900,000
43سه راه تبدیل جوشی 300*315*4001,606,4001,935,2002,900,000
44سه راه تبدیل جوشی 400*355*4001,606,4001,935,2002,900,000
بیشتر بخوانید :   5 نکته درباره لوله دو جداره کاروگیت
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 160*200964,000
2تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 125*160640,000
3تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 110*160616,000
4تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 90*110261,000
5تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 63*110243,000
6تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 32*63107,000
7تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 40*5074,900
8تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 25*3259,500
9تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 63*90171,000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 110301,000
2زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 90221,000
3زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 63135,000
4زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 3266,000
5زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 2563,000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 250
2زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 225
3زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 2001,295,000
4زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 160818,000
5زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 125436,000
6زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 110327,000
7زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 90228,000
8زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 63131,000
9زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 3260,500
10زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 2557,500
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان ) فشار کاری 16
1سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 2503,790,000
2سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 2253,150,000
3سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 2002,020,000
4سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 1802,020,000
5سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 1601,300,000
6سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 125622,000
7سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 110444,000
8سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 90317,000
9سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 75220,000
10سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 63166,000
11سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 50159,000
12سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 3269,000
13سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 2561,000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 250*3153,057,600
2سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 200*3153,047,600
3سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 160*3153,037,600
4سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 125*3153,024,600
5سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*3153,024,600
6سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*3153,024,600
7سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 200*2501,843,000
8سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 160*2501,843,000
9سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 125*2501,826,000
10سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*2501,823,000
11سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*2501,821,000
12سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*2501,821,000
13سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*2501,819,000
14سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*2251,484,000
15سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 160*200998,000
16سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 125*200988,000
17سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*200967,000
18سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*200951,000
19سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*200943,000
20سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*200943,000
21سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی125*160588,000
22سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*160537,000
23سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*160530,000
24سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*160528,000
25سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*160524,000
26سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*125322,400
27سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*125318,400
28سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*125313,900
29سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*125312,400
30سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*110276,000
31سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*110273,900
32سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی63*110273,100
33سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*90168,600
34سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*90167,700
35سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*75134,500
36سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی50*75134,500
37سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 50*6373,300
ردیفنام کالا قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 31514,828,000
2فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 250934,000
3فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 225691,500
4فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 200479,000
5فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 160251,000
6فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 125159,200
7فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 110131,000
8فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 9087,500
9فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 7572,500
10فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 6337,900
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 4005,120,000
2کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 3554,450,000
3کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 3152,075,000
4کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 2501,480,000
5کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 225960,000
6کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 200796,200
7کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 160497,500
8کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 125283,000
9کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 110205,600
10کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 90155,500
11کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 75113,300
12کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 6394,000
کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 5073,100
کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 4062,100
کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 3249,900
12کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 2543,600
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 6386,90088,900
2فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 75142,500147,500
3فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 90169,300178,300
4فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 110247,000254,000
5فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 125287,800292,200
6فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 160454,000464,000
7فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 200690,000735,000
8فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 2501,162,0001,316,000
9فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 3151,904,8002,213,800
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 3152,148,900
2کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 2501,495,800
3کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 225944,900
4کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200728,300
5کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 160471,300
6کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 125280,900
7کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 110209,000
8کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 90148,700
9کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 75109,900
10کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 6393,900
11کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 3245,200
12کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 2540,200
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده ( تومان ) فشار کاری 6قیمت مصرف کننده ( تومان ) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده ( تومان ) فشار کاری 16
1زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 328,90013,500
2زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 408,90013,500
3زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 509,90010,10015,100
4زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 6312,90015,20022,800
5زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 7520,90026,30039,400
6زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 9034,50041,90062,800
7زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 11069,90089,900134,500
8زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 12589,90098,900149,900
9زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 140100,500135,600203,500
10زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 160151,600196,600294,900
11زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 180222,200299,900449,900
12زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 200275,200345,300517,800
13زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 225455,500522,200783,300
14زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 250484,500556,600834,500
15زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 280777,7001,030,0001,545,000
16زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 315789,9001,103,8001,655,500
17زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 355862,2001,217,5001,826,200
18زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن 4001,624,2002,183,9003,275,700
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده ( تومان ) فشار کاری 6قیمت مصرف کننده ( تومان ) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده ( تومان ) فشار کاری 16
1زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 4013,10016,900
2زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 5013,10016,900
3زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 6313,70017,50026,200
4زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 7517,10024,60036,900
5زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 9023,80034,20051,100
6زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 11043,50058,90088,300
7زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 12561,80085,100127,500
8زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 160114,800172,200222,300
9زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 200231,300302,100453,100
10زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 250356,300486,500729,700
11زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 315696,200972,8001,459,200
12زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن 355687,300986,2001,479,900
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 6قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1کپ جوشی پلی اتیلن 206,5009,900
2کپ جوشی پلی اتیلن 256,5009,900
3کپ جوشی پلی اتیلن 327,10010,500
4کپ جوشی پلی اتیلن 407,50012,200
5کپ جوشی پلی اتیلن 5010,50018,100
6کپ جوشی پلی اتیلن 6312,50013,90020,200
7کپ جوشی پلی اتیلن 7512,90014,30020,800
8کپ جوشی پلی اتیلن 9014,50020,90028,600
9کپ جوشی پلی اتیلن 11028,40036,30049,800
10کپ جوشی پلی اتیلن 12536,20045,30062,900
11کپ جوشی پلی اتیلن 16057,40073,400103,400
12کپ جوشی پلی اتیلن 18079,90096,900129,900
13کپ جوشی پلی اتیلن 20080,30097,100137,400
14کپ جوشی پلی اتیلن 225159,900249,900339,900
15کپ جوشی پلی اتیلن 250167,600254,200347,800
16کپ جوشی پلی اتیلن 315321,000396,400549,300
ردیف نام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*6301,890,0002,200,000
2تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*6301,890,0002,200,000
3تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*6301,890,0002,200,000
4تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*6301,890,0002,200,000
5تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*6302,580,0003,070,000
6تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*6302,580,0003,070,000
7تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*6302,580,0003,070,000
8تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*6302,580,0003,070,000
9تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*5601,610,000
10تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5601,610,0001,650,000
11تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5601,610,0001,650,000
12تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5601,610,0001,650,000
13تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5602,300,0002,520,000
14تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*560 2,300,0002,520,000
15تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5602,300,0002,520,000
16تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5602,300,0002,520,000
17تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5001,440,0001,480,000
18تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5001,440,0001,480,000
19تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5001,440,0001,480,000
20تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5001,440,0001,480,000
21تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*5002,065,0002,182,000
22تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5002,065,0002,182,000
23تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5002,065,0002,182,000
24تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*4501,390,0001,420,000
25تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*4501,390,0001,420,000
26تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*4501,390,0001,420,000
27تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*4502,015,0002,122,000
28تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*4502,015,0002,122,000
29تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*4502,015,0002,122,000
30تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*4502,015,0002,122,000
31تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*4502,094,0002,221,000
32تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*4502,094,0002,221,000
33تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*4502,094,0002,221,000
34تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*400880,000938,000
35تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*400880,000938,000
36تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*400880,000938,000
37تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*400880,000938,000
38تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*400880,000938,000
39تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*400880,000938,000
40تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*400959,0001,037,000
41تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*400959,0001,037,000
42تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*400959,0001,037,000
43تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*355690,000870,000
44تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*355690,000870,000
45تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*355690,000870,000
46تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*355690,000870,000
47تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*355690,000870,000
48تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*355769,000969,000
49تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*355769,000969,000
50تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*355769,000969,000
51تبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*315625,000702,000
52تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*315625,000702,000
53تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*315625,000702,000
54تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*315625,000702,000
55تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*315625,000702,000
56تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*315704,000801,000
57تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*315704,000801,000
58تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*315704,000801,000
59تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*280570,000573,000
60تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*280903,000963,000
61تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*280570,000573,000
62تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*280570,000573,000
63تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*280649,000672,000
64تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*280649,000672,000
65تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*280649,000672,000
66تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*250333,000390,000
67تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*250290,000301,000
68تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*250280,000385,000
69تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*250468,000590,000
70تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*250280,000299,000
71تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*250280,000299,000
72تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*250296,000317,900
73تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*250295,700317,900
74تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*250297,500317,900
75تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*225244,000265,000
76تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*225244,000265,000
77تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*225244,000265,000
78تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*225244,000265,000
79تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*225244,000265,000
80تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*225244,000265,000
81تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*225260,000283,900
82تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*225259,700283,900
83تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*225261,500283,900
84تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*200212,000258,000
85تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*200145,000175,000
86تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*200170,000175,000
87تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*200123,000160,000
88تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*200123,000160,000
89تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*200123,000160,000
90تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*200123,000160,000
91تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*200132,300174,000
92تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*180149,000175,000
93تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*180149,000175,000
94تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*180149,000175,000
95تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*180149,000175,000
96تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*180149,000175,000
97تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*180149,000175,000
98تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*180158,300189,000
99تبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*160144,000163,500
100تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*16079,00099,000
101تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*16079,00099,000
102تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*16079,00099,000
103تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*16079,00099,000
104تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*16079,00099,000
105تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*16088,300113,000
106تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*140101,000110,000
107تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*140101,000110,000
108تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*140101,000110,000
109تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*140101,000110,000
110تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*140101,000110,000
111تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*140110,300124,000
112تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*12541,00043,200
113تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*12541,00043,200
114تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*12541,00043,200
115تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*12541,00043,200
116تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*12541,00057,200
117تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*11028,70030,200
118تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*11028,70030,200
119تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*11028,70030,200
120تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*9016,00018,900
121تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*9015,70018,900
122تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*9017,50018,900
123تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*7511,30013,950
124تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*759,30013,950
125تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*639,30013,950
126تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*638,90011,100
127تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*638,90011,100
128تبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*6348,90051,100
129تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*508,90011,100
130تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*508,90011,100
131تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*4040,00040,000
بیشتر بخوانید :   قیمت لوله پلاستیکی کشاورزی
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 50030500003600000
2سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 40015400002320000
3سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 35513300001750000
4سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3157480001130000
5سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 280721000850000
6سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 250470000620000
7سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 225422000532000
8سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 200289000344000
9سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 180256000285000
10سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 160177000225000
11سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 140163000191000
12سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 12578100109000
13سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 1105900078000
14سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 903800046000
15سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 752800030000
16سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 631900023000
17سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 50 1260016000
18سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 401220014500
19سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 321180013000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5006,800,0007,100,000
2زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4003,400,0005,000,000
3زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3552,600,0003,400,000
4زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3151,900,0002,550,000
5زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250950,0001,300,000
6زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225770,0001,250,000
7زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200590,000815,000
8زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180585,000750,000
9زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160320,000480,000
10زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125200,000250,000
11زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110120,000176,000
12زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 9067,00091,000
13زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 7550,00062,000
14زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 6335,00050,000
15زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5050,000
16زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4050,000
17زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3250,000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 4002,600,0003,500,000
2زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 3552,550,0003,300,000
3زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 3151,320,0001,850,000
4زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 250870,0001,190,000
5زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 225870,000990,000
6زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 200445,000720,000
7زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 180400,000620,000
8زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 160274,000350,000
9زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 125136,000190,000
10زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 11092,000132,000
11زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 9057,50090,000
12زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 7538,00050,000
13زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 6335,00046,000
14زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 5050,000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 16 بار
1کپ تزریقی پلی اتیلن 5001,450,0001,490,000
2کپ تزریقی پلی اتیلن 400895,000949,000
3کپ تزریقی پلی اتیلن 355440,000635,300
4کپ تزریقی پلی اتیلن 315365,400450,500
5کپ تزریقی پلی اتیلن 280360,200399,000
6کپ تزریقی پلی اتیلن 250215,000242,300
7کپ تزریقی پلی اتیلن 225200,000218,400
8کپ تزریقی پلی اتیلن 200100,000106,000
9کپ تزریقی پلی اتیلن 16088,00092,000
10کپ تزریقی پلی اتیلن 12532,00039,000
11کپ تزریقی پلی اتیلن 11026,00028,000
12کپ تزریقی پلی اتیلن 9022,00024,500
13کپ تزریقی پلی اتیلن 7519,70020,500
14کپ تزریقی پلی اتیلن 6316,30018,500
15کپ تزریقی پلی اتیلن 5011,00014,200
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1فلنج تزریقی پلی اتیلن 1000 با طول استاندارد2,280,400
2فلنج تزریقی پلی اتیلن 900 با طول استاندارد2,064,400
3فلنج تزریقی پلی اتیلن 800 با طول استاندارد1,752,400
4فلنج تزریقی پلی اتیلن 710 با طول استاندارد1,587,0001,920,000
5فلنج تزریقی پلی اتیلن 630 با طول استاندارد1,444,9001,550,000
6فلنج تزریقی پلی اتیلن 560 با طول استاندارد1,210,0001,450,000
7فلنج تزریقی پلی اتیلن 500 با طول استاندارد1,100,0001,190,000
8فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 450 با طول استاندارد798,000990,000
9فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 500 با طول استاندارد862,0001,079,000
10فلنج تزریقی پلی اتیلن 400 با طول استاندارد529,000713,000
11فلنج تزریقی پلی اتیلن 355 با طول استاندارد419,000605,000
12فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 با طول استاندارد342,000380,000
13فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 با طول استاندارد339,000375,000
14فلنج تزریقی پلی اتیلن 250 با طول استاندارد209,000295,000
15فلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 با طول استاندارد128,700180,000
16فلنج تزریقی پلی اتیلن 200 با طول استاندارد126,400150,000
17فلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160 با طول استاندارد78,00085,000
18فلنج تزریقی پلی اتیلن 160 با طول استاندارد72,00075,000
19فلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به160 با طول استاندارد66,00074,300
20فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140 با طول استاندارد66,00074,300
21فلنج تزریقی پلی اتیلن 125 با طول استاندارد34,00047,000
22فلنج تزریقی پلی اتیلن 110 با طول استاندارد26,00029,000
23فلنج تزریقی پلی اتیلن 90 با طول استاندارد22,40025,200
24فلنج تزریقی پلی اتیلن 75 با طول استاندارد16,30020,000
25فلنج تزریقی پلی اتیلن 63 با طول استاندارد8,50012,000
26فلنج تزریقی پلی اتیلن 50 با طول استاندارد6,5008,900
27فلنج تزریقی پلی اتیلن 40 با طول استاندارد6,5008,900
28فلنج تزریقی پلی اتیلن 32 با طول استاندارد6,5008,900
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1فلنج تزریقی پلی اتیلن 630 (Type B)1,661,6001,782,500
2فلنج تزریقی پلی اتیلن 560(Type B)1,391,5001,667,500
3فلنج تزریقی پلی اتیلن 500 (Type B)1,265,0001,368,500
4فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 450 (Type B)917,7001,138,500
5فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 500 (Type B)991,3001,240,800
6فلنج تزریقی پلی اتیلن 400 (Type B)608,300819,900
7فلنج تزریقی پلی اتیلن 355 (Type B)481,900695,700
8فلنج تزریقی پلی اتیلن 315 (Type B)400,200493,400
9فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 (Type B)394,400437,000
10فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 (Type B)389,800431,300
11فلنج تزریقی پلی اتیلن 250 (Type B)240,400339,200
12فلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (Type B)148,000207,000
13فلنج تزریقی پلی اتیلن 200 (Type B)145,400172,500
14فلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160(Type B)89,70097,700
15فلنج تزریقی پلی اتیلن 160(Type B)82,80086,200
16فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160(Type B)75,90085,400
17فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140(Type B)75,90085,400
18فلنج تزریقی پلی اتیلن 125 (Type B)39,10054,100
19فلنج تزریقی پلی اتیلن 110(Type B)29,90033,400
ردیفنام کالاقیمت
1سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۱۰*۱۱۰تماس بگیرید
2سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۲۵*۱۲۵تماس بگیرید
3سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۱۶۰تماس بگیرید
4سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۲۰۰تماس بگیرید
5سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۲۰۰تماس بگیرید
6سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۲۵۰تماس بگیرید
7سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۲۵۰تماس بگیرید
8سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۵۰*۲۵۰تماس بگیرید
9سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۳۱۵تماس بگیرید
10سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۳۱۵تماس بگیرید
11سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۴۰۰تماس بگیرید
12سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۴۰۰تماس بگیرید
13سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۵۰۰تماس بگیرید
14سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۵۰۰تماس بگیرید
15سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۶۰۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۱۰ به تک جداره۱۱۰تماس بگیرید
2سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۲۵ به تک جداره ۱۲۵تماس بگیرید
3سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۶۰ به تک جداره۱۶۰تماس بگیرید
4سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۲۰۰ به تک جداره ۱۶۰تماس بگیرید
5سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۲۵۰ به تک جداره ۱۶۰تماس بگیرید
6سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۳۱۵ به تک جداره ۱۶۰تماس بگیرید
7سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۴۰۰ به تک جداره ۱۶۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1سه راهی زانو دار ۱۶۰*۱۶۰تماس بگیرید
2سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۰۰تماس بگیرید
3سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۵۰تماس بگیرید
4سه راهی زانو دار ۱۶۰*۳۱۵تماس بگیرید
5سه راهی زانو دار ۱۶۰*۴۰۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1سه راهی زانو دار ۱۶۰*۱۶۰تماس بگیرید
2سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۰۰تماس بگیرید
3سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۵۰تماس بگیرید
4سه راهی زانو دار ۱۶۰*۳۱۵تماس بگیرید
5سه راهی زانو دار ۱۶۰*۴۰۰تماس بگیرید
6سه راهی زانو دار ۲۰۰*۲۰۰تماس بگیرید
7سه راهی زانو دار ۲۰۰*۲۵۰تماس بگیرید
8سه راهی زانو دار ۲۰۰*۳۱۵تماس بگیرید
9سه راهی زانو دار ۲۰۰*۴۰۰تماس بگیرید
10سه راهی زانو دار ۲۰۰*۵۰۰تماس بگیرید
11سه راهی زانو دار ۲۰۰*۶۰۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1انشعاب گیر رزوه ای  200*Bتماس بگیرید
2انشعاب گیر رزوه ای  250*Bتماس بگیرید
3انشعاب گیر رزوه ای  315*Bتماس بگیرید
4انشعاب گیر رزوه ای  400*Bتماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1رابط ۱۱۰تماس بگیرید
2رابط ۱۲۵تماس بگیرید
3رابط ۱۶۰تماس بگیرید
4رابط ۲۰۰تماس بگیرید
5رابط ۲۵۰تماس بگیرید
6رابط ۳۱۵تماس بگیرید
7رابط ۴۰۰تماس بگیرید
8رابط ۵۰۰تماس بگیرید
9رابط ۶۰۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1چهارراه۱۶۰ دوجداره در۱۶۰ تک جدارهتماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1چهارراه۱۶۰ دوجداره در۱۶۰ دو جدارهتماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1سه راه ۹۰ درجه ۱۶۰تماس بگیرید
2سه راه ۹۰ درجه ۲۰۰تماس بگیرید
3سه راه ۹۰ درجه ۲۵۰تماس بگیرید
4سه راه ۹۰ درجه ۳۱۵تماس بگیرید
5سه راه ۹۰ درجه ۴۰۰تماس بگیرید
6سه راه ۹۰ درجه ۵۰۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1درپوش دوجداره ۱۱۰تماس بگیرید
2درپوش دوجداره ۱۲۵تماس بگیرید
3درپوش دوجداره ۱۶۰تماس بگیرید
4درپوش دوجداره ۲۰۰تماس بگیرید
5درپوش تک جداره ۱۶۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
تبدیل ۱۱۰ دوجداره به ۱۱۰ تک جدارهتماس بگیرید
تبدیل ۱۲۵ دوجداره به ۱۲۵ تک جدارهتماس بگیرید
تبدیل ۱۶۰ دوجداره به ۱۶۰ تک جدارهتماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
تبدیل تک جداره ۱۶۰ به ۱۶۰ دوجدارهتماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1زانو ۹۰ درجه کاروگیت ۱۱۰تماس بگیرید
2زانو ۹۰ درجه کاروگیت ۱۲۵تماس بگیرید
3زانو ۹۰ درجه کاروگیت۱۶۰تماس بگیرید
4زانو ۹۰ درجه کاروگیت۲۰۰تماس بگیرید
5زانو ۹۰ درجه کاروگیت ۲۵۰تماس بگیرید
6زانو ۹۰ درجه کاروگیت ۳۱۵تماس بگیرید
7زانو ۹۰ درجه کاروگیت ۴۰۰تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت
1زانو ۴۵ درجه کاروگیت۱۱۰تماس بگیرید
2زانو ۴۵ درجه کاروگیت ۱۲۵تماس بگیرید
3زانو ۴۵ درجه کاروگیت ۱۶۰تماس بگیرید
4زانو ۴۵ درجه کاروگیت ۲۰۰تماس بگیرید
5زانو ۴۵ درجه کاروگیت ۲۵۰تماس بگیرید
6زانو ۴۵ درجه کاروگیت ۳۱۵تماس بگیرید
7زانو ۴۵ درجه کاروگیت  400تماس بگیرید
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 2*63239,300
2اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75313,800
3اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 3*90374,900
4اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 4*90446,100
5اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 4*110521,100
6اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 5*125796,100
ردیف نام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1اتصال ماده 1/2*209,900
2اتصال ماده 1/2*2512,900
3اتصال ماده 3/4*2512,900
4اتصال ماده 1*2512,900
5اتصال ماده 1/2*3219,100
6اتصال ماده 3/4*3219,100
7اتصال ماده 1*3219,100
8اتصال ماده 1/4 1*4032,800
9اتصال ماده 1/2 1*5048,900
10اتصال ماده 2*5048,900
11اتصال ماده 1/4 1*6368,800
12اتصال ماده 1/2 1*6368,800
13اتصال ماده 2*6368,800
14اتصال ماده 2*75119,600
15اتصال ماده 1/2 2*75119,600
16اتصال ماده 2*90158,700
17اتصال ماده 1/2 2*90158,700
18اتصال ماده 3*90158,700
19اتصال ماده 3*110268,200
20اتصال ماده 4*110268,200
21اتصال ماده 4*125404,200
22اتصال ماده 5*125404,200
ردیفنام کالاقیمت مصرف ککنده (تومان) فشار کاری 10 بار
1اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2*209,100
2اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2*2512,300
3اتصال نر پلی اتیلن پیچی 3/4*2512,300
4اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1*2512,300
5اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1*3218,900
6اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/4 1*4031,900
7اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*5048,500
8اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*5048,500
9اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*6368,500
10اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*75122,700
11اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75122,700
12اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*90172,700
13اتصال نر پلی اتیلن پیچی 3*90172,700
14اتصال نر پلی اتیلن پیچی 3*110286,400
15اتصال نر پلی اتیلن پیچی 4*110286,400
16اتصال نر پلی اتیلن پیچی 4*125440,700
17اتصال نر پلی اتیلن پیچی 5*125440,700
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 201,500
2اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 251,800
3اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 324,100
4اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 407,500
5اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 5015,000
6اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 6323,000
7اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 7540,000
8اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 9048,000
9اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 11085,000
10اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 125142,500
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان)
1اورینگ اتصال پلی اتیلن 20520
2اورینگ اتصال پلی اتیلن 25810
3اورینگ اتصال پلی اتیلن 321,410
4اورینگ اتصال پلی اتیلن 40 2,430
5اورینگ اتصال پلی اتیلن 503,630
6اورینگ اتصال پلی اتیلن 634,170
7اورینگ اتصال پلی اتیلن 756,330
8اورینگ اتصال پلی اتیلن 909,300
9اورینگ اتصال پلی اتیلن 11012,300
10اورینگ اتصال پلی اتیلن 12516,560
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1بوشینگ پلی اتیلن 20350
2بوشینگ پلی اتیلن 25630
3بوشینگ پلی اتیلن 32980
4بوشینگ پلی اتیلن 402,100
5بوشینگ پلی اتیلن 503,100
6بوشینگ پلی اتیلن 633,500
7بوشینگ پلی اتیلن 755,800
8بوشینگ پلی اتیلن 9010,000
9بوشینگ پلی اتیلن 11014,600
10بوشینگ پلی اتیلن 12519,900
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 207,700
2درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 2510,300
3درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 3216,400
4درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 4027,600
5درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 5040,300
6درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 6360,900
7درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 75112,200
8درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 90155,700
9درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 110263,200
10درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 125385,800
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*2517,100
2رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*3224,500
3رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*3224,500
4رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*4041,100
5رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*4041,100
6رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*5064,600
7رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*5064,600
8رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*6395,900
9رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*6395,900
10رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*6395,900
11رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*75167,900
12رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*75167,900
13رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*90269,200
14رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*90269,200
15رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*110400,500
16رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*110400,500
17رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*110400,500
18رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*125618,100
19رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*125618,100
20رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*125618,100
21رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 110*125618,100
بیشتر بخوانید :   معرفی لوله پلی ‌اتیلن دو جداره + کاربردهای آن
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 2014,600
2 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 2519,500
3 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 3229,300
4 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 4052,100
5 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 5077,400
6 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 63115,800
7 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 75211,900
8 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 90293,200
9 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 110487,900
10 رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 125729,800
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 2015,300
2زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 2520,500
3زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 3233,500
4زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 4057,800
5زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 5086,500
6زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 63131,300
7زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 75251,300
8زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 90337,500
9زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 110557,800
10زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 125831,400
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*2011,200
2زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*2515,200
3زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*2515,200
4زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*3224,200
5زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*3224,200
6زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1*3224,200
7زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*4042,100
8زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*5064,900
9زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*6396,900
10زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*6396,900
11زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 2*6396,900
12زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 2*75184,400
13زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75184,400
14زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 2*90224,600
15زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*90224,600
16زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3*90224,600
17زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3*110374,900
18زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 4*110374,900
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2*2010,400
2زانوی نر پلی اتیلن پیچی 3/4*2513,200
3زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1*3221,700
4زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/4 1*4036,900
5زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*5059,200
6زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*6384,600
7زانوی نر پلی اتیلن پیچی 2*6384,600
8زانوی نر پلی اتیلن پیچی 2*75178,100
9زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75178,100
10زانوی نر پلی اتیلن پیچی 3*90237,600
11زانوی نر پلی اتیلن پیچی 3*110375,600
12زانوی نر پلی اتیلن پیچی 4*110375,600
13زانوی نر پلی اتیلن پیچی 4*125535,300
14زانوی نر پلی اتیلن پیچی 5*125535,300
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان)
1سرپیچ پلی اتیلن پیچی 204,800
2سرپیچ پلی اتیلن پیچی 2561,00
3سرپیچ پلی اتیلن پیچی 328,500
4سرپیچ پلی اتیلن پیچی 4015,600
5سرپیچ پلی اتیلن پیچی 5020,000
6سرپیچ پلی اتیلن پیچی 6332,500
7سرپیچ پلی اتیلن پیچی 7559,500
8سرپیچ پلی اتیلن پیچی 90123,400
9سرپیچ پلی اتیلن پیچی 110156,100
10سرپیچ پلی اتیلن پیچی 125230,000
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 10 بار
1سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*2527,500
2سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*3242,500
3سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*3242,500
4سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*4071,100
5سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*4071,100
6سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*50114,500
7سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*50114,500
8سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*63172,500
9سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*63172,500
10سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*63172,500
11سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*75289,900
12سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*75289,900
13سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*90460,800
14سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*90460,800
15سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*110765,500
16سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*110765,500
17سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*110765,500
18سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*1251,157,300
19سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*1251,157,300
20سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*1251,157,300
21سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 110*1251,157,300
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*2017500
2سه راه ماده پلی اتیلن پیچی1/2*2523600
3سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*2523600
4سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*3236500
5سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*3236500
6سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1*3236500
7سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*4062300
8سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*5092200
9سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*5092200
10سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*63144400
11سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*63144400
12سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 2*63144400
13سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 2*75279500
14سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75279500
15سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 2*90298500
16سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*90298500
17سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3*90349900
18سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3*110635200
19سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 4*110635200
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 2021,900
2سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 2530,200
3سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 3247,300
4سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 4084,900
5سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 50128,500
6سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 63177,600
7سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 75324,900
8سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 90485,900
9سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 110827,600
10سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 1251,238,200
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار
1سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/2*2017,300
2سه راه نر پلی اتیلن پیچی 3/4*2522,200
3سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1*3234,500
4سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/4 1*4059,900
5سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*5095,100
6سه راه نر پلی اتیلن پیچی 2*63133,200
7سه راه نر پلی اتیلن پیچی 2*75279,500
8سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75278,500
9سه راه نر پلی اتیلن پیچی 3*90380,600
10سه راه نر پلی اتیلن پیچی 4*110645,500
11سه راه نر پلی اتیلن پیچی 4*125769,800
12سه راه نر پلی اتیلن پیچی 5*125902,600
شیر انشعاب
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1شیر انشعاب 164,900
2شیر انشعاب 1/2*164,900
3شیر انشعاب 1/2*1/24,900
4شیر انشعاب 1/2*تیپ4,900
5شیر انشعاب 16*تیپ4,900
6شیر انشعاب 16*بست ابتدایی4,900
7شیر انشعاب 1/2*بست ابتدایی4,900
8شیر انشعاب تیپ*بست ابتدایی4,900
9شیر انشعاب تیپ*تیپ4,900
10شیر انشعاب 16*5/84,900
11شیر انشعاب تبپ*5/84,900
12شیر انشعاب 5/8*1/24,900
شیر انشعاب سه راهی
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1شیر انشعاب سه راهی تیپ*1/2*تیپ8,700
2شیر انشعاب سه راهی 16*16*168,700
3شیر انشعاب سه راهی 16*1/2*168,700
4شیر انشعاب سه راهی 16*5/8*168,700
5شیر انشعاب سه راهی تیپ*5/8*تیپ8,700
سر شلنگی
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1سر شلنگی 1/2*12580
2سر شلنگی 1/2*16580
دریپر
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1درپر روی خط 4 لیتر550
دریپر زیتونی
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1دریپر زیتونی550
رابط تیپ به تیپ
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1رابط تیپ به تیپ2,100
رابط تیپ به 1/2
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1 رابط تیپ به 1/21,800
رابط تیپ به 16
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1رابط تیپ به 161,800
بست ابتدائی تیپ (فشاری)
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1بست ابتدایی تیپ 5/8 (فشاری)1,800
بست ابتدائی تیپ
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1بست ابتدائی تیپ1,800
مته تیپ
ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 5 بار
1مته تیپ53,000
نام کالاقیمت مصرف کننده (تومان)
کمربند انشعاب
کمربند انشعاب 1/2*2010400
کمربند انشعاب 1/2*2511100
کمربند انشعاب 3/4*2511100
کمربند انشعاب1/2*3222300
کمربند انشعاب 3/4*3222300
کمربند انشعاب 1/2*4026200
کمربند انشعاب 3/4*4026200
کمربند انشعاب 1*4026200
کمربند انشعاب 1/2*5041500
کمربند انشعاب 3/4*5041500
کمربند انشعاب 1*5041500
کمربند انشعاب 1/2*6359900
کمربند انشعاب 3/4*6359900
کمربند انشعاب 1*6359900
کمربند انشعاب 1/4 1*6359900
کمربند انشعاب1/2 1*6359900
کمربند انشعاب2*6359900
کمربند انشعاب 1/2*7568500
کمربند انشعاب 3/4*7568500
کمربند انشعاب 1*7568500
کمربند انشعاب 1/4 1*7568500
کمربند انشعاب 1/2 1*7568500
کمربند انشعاب 2*7568500
کمربند انشعاب 1/2*9081400
کمربند انشعاب 3/4*9081400
کمربند انشعاب 1*9081400
کمربند انشعاب 1/4 1*9081400
کمربند انشعاب 1/2 1 *9081400
کمربند انشعاب 2*9081400
کمربند انشعاب 1/2*110101100
کمربند انشعاب 3/4*110101100
کمربند انشعاب 1*110101100
کمربند انشعاب 1/4 1*110101100
کمربند انشعاب 1/2 1*110101100
کمربند انشعاب 2*110101100
کمربند انشعاب 1/2*125111300
کمربند انشعاب 3/4*125111300
کمربند انشعاب 1*125111300
کمربند انشعاب 1/4 1*125111300
کمربند انشعاب 1/2 1*125111300
کمربند انشعاب 2*125111300
کمربند انشعاب 1/2*140149900
کمربند انشعاب 3/4*140149900
کمربند انشعاب 1*140149900
کمربند انشعاب 1/4 1*140149900
کمربند انشعاب 1/2 1*140149900
کمربند انشعاب 2*140149900
کمربند انشعاب 1/2*160204500
کمربند انشعاب 3/4*160204500
کمربند انشعاب 1*160204500
کمربند انشعاب 1/4 1*160204500
کمربند انشعاب 1/2 1*160204500
کمربند انشعاب 2*160204500
کمربند انشعاب 1/2 2*160204500
کمربند انشعاب 3*160204500
کمربند انشعاب 4*160204500
کمربند انشعاب 1/2*180229900
کمربند انشعاب 3/4*180229900
کمربند انشعاب 1*180229900
کمربند انشعاب 1/4 1*180229900
کمربند انشعاب 1/2 1*180229900
کمربند انشعاب 1/2 2*180229900
کمربند انشعاب 2*180229900
کمربند انشعاب 1/2*200254500
کمربند انشعاب 3/4*200254500
کمربند انشعاب 1*200254500
کمربند انشعاب 1/4 1 *200254500
کمربند انشعاب 1/2 1*200254500
کمربند انشعاب 2*200254500
کمربند انشعاب 1/2 2*200254500
کمربند انشعاب 3*200254500
کمربند انشعاب 4*200254500
کمربند انشعاب 1/2*250338500
کمربند انشعاب 3/4*250338500
کمربند انشعاب 1*250338500
کمربند انشعاب 1/2 1*250338500
کمربند انشعاب 1/4 1*250338500
کمربند انشعاب 2*250338500
کمربند انشعاب 3*250338500
کمربند انشعاب 4*250338500
کمربند انشعاب 1/2*315542500
کمربند انشعاب 3/4*315542500
کمربند انشعاب 1*315542500
کمربند انشعاب 1/4 1*315542500
کمربند انشعاب 1/2 1*315542500
کمربند انشعاب 2*315542500
کمربند انشعاب 3*315542500
کمربند انشعاب 4*315542500
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1/2*100179900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 3/4*100189900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1*100216400
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1/2*150259900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 3/4*150269900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1*150295900
اورینگ کمربند 20290
اورینگ کمربند 25550
اورینگ کمربند 32950
اورینگ کمربند 40-501,350
اورینگ کمربند 632,350
اورینگ کمربند 753,050
اورینگ کمربند 90.110.125.1404,150
اورینگ کمربند 160.180.200.2507,910
اورینگ کمربند 31512,800
کمربند انشعاب برنجی 1/2*3251300
کمربند انشعاب برنجی 3/4*3261300
کمربند انشعاب برنجی 1/2*4055200
کمربند انشعاب برنجی 3/4*4065200
کمربند انشعاب برنجی 1/2*5070500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*5080500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*6388900
کمربند انشعاب برنجی 3/4*6398900
کمربند انشعاب برنجی 1*63126900
کمربند انشعاب برنجی 1/2*7597500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*75107500
کمربند انشعاب برنجی 1*75135500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*90110400
کمربند انشعاب برنجی 3/4*90120400
کمربند انشعاب برنجی 1*90148400
کمربند انشعاب برنجی 1/2*110130100
کمربند انشعاب برنجی 3/4*110140100
کمربند انشعاب برنجی 1*110168100
کمربند انشعاب برنجی 1/2*125140300
کمربند انشعاب برنجی 3/4*125150300
کمربند انشعاب برنجی 1*125178300
کمربند انشعاب برنجی 1/2*140178900
کمربند انشعاب برنجی 3/4*140188900
کمربند انشعاب برنجی 1*140216900
کمربند انشعاب برنجی 1/2*160233500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*160243500
کمربند انشعاب برنجی 1*160271500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*180258900
کمربند انشعاب برنجی 3/4*180268900
کمربند انشعاب برنجی 1*180296900
کمربند انشعاب برنجی 1/2*200283500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*200293500
کمربند انشعاب برنجی 1*200321500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*250367500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*250377500
کمربند انشعاب برنجی 1*250405500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*315571500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*315581500
کمربند انشعاب برنجی 1*315609500
نام کالاقیمت مصرف کننده (تومان)
کمربند انشعاب
کمربند انشعاب 1/2*2010400
کمربند انشعاب 1/2*2511100
کمربند انشعاب 3/4*2511100
کمربند انشعاب1/2*3222300
کمربند انشعاب 3/4*3222300
کمربند انشعاب 1/2*4026200
کمربند انشعاب 3/4*4026200
کمربند انشعاب 1*4026200
کمربند انشعاب 1/2*5041500
کمربند انشعاب 3/4*5041500
کمربند انشعاب 1*5041500
کمربند انشعاب 1/2*6359900
کمربند انشعاب 3/4*6359900
کمربند انشعاب 1*6359900
کمربند انشعاب 1/4 1*6359900
کمربند انشعاب1/2 1*6359900
کمربند انشعاب2*6359900
کمربند انشعاب 1/2*7568500
کمربند انشعاب 3/4*7568500
کمربند انشعاب 1*7568500
کمربند انشعاب 1/4 1*7568500
کمربند انشعاب 1/2 1*7568500
کمربند انشعاب 2*7568500
کمربند انشعاب 1/2*9081400
کمربند انشعاب 3/4*9081400
کمربند انشعاب 1*9081400
کمربند انشعاب 1/4 1*9081400
کمربند انشعاب 1/2 1 *9081400
کمربند انشعاب 2*9081400
کمربند انشعاب 1/2*110101100
کمربند انشعاب 3/4*110101100
کمربند انشعاب 1*110101100
کمربند انشعاب 1/4 1*110101100
کمربند انشعاب 1/2 1*110101100
کمربند انشعاب 2*110101100
کمربند انشعاب 1/2*125111300
کمربند انشعاب 3/4*125111300
کمربند انشعاب 1*125111300
کمربند انشعاب 1/4 1*125111300
کمربند انشعاب 1/2 1*125111300
کمربند انشعاب 2*125111300
کمربند انشعاب 1/2*140149900
کمربند انشعاب 3/4*140149900
کمربند انشعاب 1*140149900
کمربند انشعاب 1/4 1*140149900
کمربند انشعاب 1/2 1*140149900
کمربند انشعاب 2*140149900
کمربند انشعاب 1/2*160204500
کمربند انشعاب 3/4*160204500
کمربند انشعاب 1*160204500
کمربند انشعاب 1/4 1*160204500
کمربند انشعاب 1/2 1*160204500
کمربند انشعاب 2*160204500
کمربند انشعاب 1/2 2*160204500
کمربند انشعاب 3*160204500
کمربند انشعاب 4*160204500
کمربند انشعاب 1/2*180229900
کمربند انشعاب 3/4*180229900
کمربند انشعاب 1*180229900
کمربند انشعاب 1/4 1*180229900
کمربند انشعاب 1/2 1*180229900
کمربند انشعاب 1/2 2*180229900
کمربند انشعاب 2*180229900
کمربند انشعاب 1/2*200254500
کمربند انشعاب 3/4*200254500
کمربند انشعاب 1*200254500
کمربند انشعاب 1/4 1 *200254500
کمربند انشعاب 1/2 1*200254500
کمربند انشعاب 2*200254500
کمربند انشعاب 1/2 2*200254500
کمربند انشعاب 3*200254500
کمربند انشعاب 4*200254500
کمربند انشعاب 1/2*250338500
کمربند انشعاب 3/4*250338500
کمربند انشعاب 1*250338500
کمربند انشعاب 1/2 1*250338500
کمربند انشعاب 1/4 1*250338500
کمربند انشعاب 2*250338500
کمربند انشعاب 3*250338500
کمربند انشعاب 4*250338500
کمربند انشعاب 1/2*315542500
کمربند انشعاب 3/4*315542500
کمربند انشعاب 1*315542500
کمربند انشعاب 1/4 1*315542500
کمربند انشعاب 1/2 1*315542500
کمربند انشعاب 2*315542500
کمربند انشعاب 3*315542500
کمربند انشعاب 4*315542500
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1/2*100179900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 3/4*100189900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1*100216400
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1/2*150259900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 3/4*150269900
کمربند انشعاب برنجی - آزبست 1*150295900
اورینگ کمربند 20290
اورینگ کمربند 25550
اورینگ کمربند 32950
اورینگ کمربند 40-501,350
اورینگ کمربند 632,350
اورینگ کمربند 753,050
اورینگ کمربند 90.110.125.1404,150
اورینگ کمربند 160.180.200.2507,910
اورینگ کمربند 31512,800
کمربند انشعاب برنجی 1/2*3251300
کمربند انشعاب برنجی 3/4*3261300
کمربند انشعاب برنجی 1/2*4055200
کمربند انشعاب برنجی 3/4*4065200
کمربند انشعاب برنجی 1/2*5070500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*5080500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*6388900
کمربند انشعاب برنجی 3/4*6398900
کمربند انشعاب برنجی 1*63126900
کمربند انشعاب برنجی 1/2*7597500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*75107500
کمربند انشعاب برنجی 1*75135500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*90110400
کمربند انشعاب برنجی 3/4*90120400
کمربند انشعاب برنجی 1*90148400
کمربند انشعاب برنجی 1/2*110130100
کمربند انشعاب برنجی 3/4*110140100
کمربند انشعاب برنجی 1*110168100
کمربند انشعاب برنجی 1/2*125140300
کمربند انشعاب برنجی 3/4*125150300
کمربند انشعاب برنجی 1*125178300
کمربند انشعاب برنجی 1/2*140178900
کمربند انشعاب برنجی 3/4*140188900
کمربند انشعاب برنجی 1*140216900
کمربند انشعاب برنجی 1/2*160233500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*160243500
کمربند انشعاب برنجی 1*160271500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*180258900
کمربند انشعاب برنجی 3/4*180268900
کمربند انشعاب برنجی 1*180296900
کمربند انشعاب برنجی 1/2*200283500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*200293500
کمربند انشعاب برنجی 1*200321500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*250367500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*250377500
کمربند انشعاب برنجی 1*250405500
کمربند انشعاب برنجی 1/2*315571500
کمربند انشعاب برنجی 3/4*315581500
کمربند انشعاب برنجی 1*315609500

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*