شماره تلفن026-91003350
آدرس ایمیلinfo@rothencarshop.com
فروشگاه روتن کار (فروش دستگاه جوش لوله پلی اتیلن)
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

 

لیست قیمت سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 1400

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 5003,050,0003,600,000
2سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 4001,540,0002,320,000
3سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3551,330,0001,750,000
4سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 315748,0001,130,000
5سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 280721,000850,000
6سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 250470,000620,000
7سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 225422,000532,000
8سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 200289,000344,000
9سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 180256,000285,000
10سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 160177,000225,000
11سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 140163,000191,000
12سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 12578,100109,000
13سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 11059,00078,000
14سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 9038,00046,000
15سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 7528,00030,000
16سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 6319,00023,000
17سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 50 12,60016,000
18سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 4012,20014,500
19سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3211,80013,000

 

لیست قیمت سه راه 90 درجه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن 1400

 

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه 90 درجه تزریقی 315*5002,970,0003,420,000
2سه راه 90 درجه تزریقی 250*5002,900,0003,310,000
3سه راه 90 درجه تزریقی 200*5002,820,0003,119,000
4سه راه 90 درجه تزریقی 355*400 (با تبدیل)2,420,0003,258,000
5سه راه 90 درجه تزریقی 315*4001,520,0002,100,000
6سه راه 90 درجه تزریقی 250*4001,500,0002,100,000
7سه راه 90 درجه تزریقی 200*4001,410,0002,100,000
8سه راه 90 درجه تزریقی 160*4001,555,0002,275,000
9سه راه 90 درجه تزریقی 125*400 (با تبدیل)1,580,0002,275,000
10سه راه 90 درجه تزریقی 110*400 (با تبدیل)1,533,0002,260,000
11سه راه 90 درجه تزریقی 315*355 (با تبدیل)1,300,0002,620,000
12سه راه 90 درجه تزریقی 250*3551,270,0001,660,000
13سه راه 90 درجه تزریقی 225*3551,265,0001,640,000
14سه راه 90 درجه تزریقی 200*3551,230,0001,610,000
15سه راه 90 درجه تزریقی 160*3551,190,0001,605,000
16سه راه 90 درجه تزریقی 125*3551,269,0001,530,000
17سه راه 90 درجه تزریقی 110*3551,269,0001,530,000
18سه راه 90 درجه تزریقی 90*3551,269,0001,530,000
19سه راه 90 درجه تزریقی 280*315 (با تبدیل)1,373,0001,832,000
20سه راه 90 درجه تزریقی 250*315739,000950,000
21سه راه 90 درجه تزریقی 225*315729,000950,000
22سه راه 90 درجه تزریقی 200*315707,000940,000
23سه راه 90 درجه تزریقی 160*315700,000930,000
24سه راه 90 درجه تزریقی 125*315694,000917,000
25سه راه 90 درجه تزریقی 110*315694,000917,000
26سه راه 90 درجه تزریقی 90*315722,700917,000
27سه راه 90 درجه تزریقی 250*280 (با تبدیل)1,291,0001,423,000
28سه راه 90 درجه تزریقی225*280 (با تبدیل)1,624,0001,813,000
29سه راه 90 درجه تزریقی 200*280 (با تبدیل)1,291,0001,423,000
30سه راه 90 درجه تزریقی 160*280 (با تبدیل)1,291,0001,423,000
31سه راه 90 درجه تزریقی 125*280 (با تبدیل)1,370,0001,522,000
32سه راه 90 درجه تزریقی 110*280 (با تبدیل)1,370,0001,522,000
33سه راه 90 درجه تزریقی 90*280 (با تبدیل)1,370,0001,522,000
34سه راه 90 درجه تزریقی 200*250435,000565,000
35سه راه 90 درجه تزریقی 160*250429,000565,000
36سه راه 90 درجه تزریقی 125*250420,000548,000
37سه راه 90 درجه تزریقی 110*250429,000545,000
38سه راه 90 درجه تزریقی 90*250404,000543,000
39سه راه 90 درجه تزریقی 75*250398,000543,000
40سه راه 90 درجه تزریقی 63*250391,000541,000
41سه راه 90 درجه تزریقی 200*225 (با تبدیل)666,000797,000
42سه راه 90 درجه تزریقی180*225 (با تبدیل)666,000797,000
43سه راه 90 درجه تزریقی 160*225 (با تبدیل)666,000797,000
44سه راه 90 درجه تزریقی 125*225 (با تبدیل)666,000797,000
45سه راه 90 درجه تزریقی 110*225395,000461,000
46سه راه 90 درجه تزریقی 90*225380,000461,000
47سه راه 90 درجه تزریقی 75*225 (با تبدیل)396,000479,900
48سه راه 90 درجه تزریقی 63*225380,000479,900
49سه راه 90 درجه تزریقی 160*200259,000340,000
50سه راه 90 درجه تزریقی 125*200235,000330,000
51سه راه 90 درجه تزریقی 110*200235,000309,000
52سه راه 90 درجه تزریقی 90*200233,000293,000
53سه راه 90 درجه تزریقی 75*200232,000285,000
54سه راه 90 درجه تزریقی 63*200232,000285,000
55سه راه 90 درجه تزریقی 160*180250,000270,000
56سه راه 90 درجه تزریقی 110*180231,000260,000
57سه راه 90 درجه تزریقی 90*180259,700265,000
58سه راه 90 درجه تزریقی 63*180229,000251,000
59سه راه 90 درجه تزریقی 125*160175,000236,000
60سه راه 90 درجه تزریقی110*160150,000185,000
61سه راه 90 درجه تزریقی 90*160150,000178,000
62سه راه 90 درجه تزریقی 75*160148,800176,000
63سه راه 90 درجه تزریقی 63*160146,500172,000
64سه راه 90 درجه تزریقی 125*140239,400252,000
65سه راه 90 درجه تزریقی 110*140239,,400252,000
66سه راه 90 درجه تزریقی 90*140231,900244,100
67سه راه 90 درجه تزریقی 75*140231,900244,100
68سه راه 90 درجه تزریقی 63*140 (با تبدیل)249,900263,,000
69سه راه 90 درجه تزریقی 110*12564,00098,000
70سه راه 90 درجه تزریقی 90*12563,90094,000
71سه راه 90 درجه تزریقی 75*12563,60089,500
72سه راه 90 درجه تزریقی 63*12563,40088,000
73سه راه 90 درجه تزریقی 50*12572,70088,000
74سه راه 90 درجه تزریقی 90*11053,50072,000
75سه راه 90 درجه تزریقی 75*11051,50069,900
76سه راه 90 درجه تزریقی 63*11050,90069,100
77سه راه 90 درجه تزریقی 50*11050,60069,100
78سه راه 90 درجه تزریقی 75*9032,10044,000
79سه راه 90 درجه تزریقی 63*9031,10043,100
80سه راه 90 درجه تزریقی 63*7526,20029,500
81سه راه 90 درجه تزریقی 50*7526,10029,500
82سه راه 90 درجه تزریقی 50*6317,80021,500
5/5 (1 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*